Vanaf vandaag ben ik aangesloten bij de NBPO de Nederlandse Bond voor Professional Organizers!

De NBPO heeft als doel om kwaliteit, professionaliteit en veelzijdigheid van haar leden te bewerkstelligen. Daarnaast ontplooit de NBPO activiteiten om het beroep professional organizer onder de aandacht te brengen, bouwt aan een netwerk met verschillende branche-organisaties .

Kijk voor meer informatie op  NBPO