We leven in een veeleisende 24 uurs maatschappij en moeten tegenwoordig veel rollen vervullen.
Je weet wel: je bent de moeder van, de dochter van, de zus van, de buurvrouw van, niet te vergeten de vrouw van…
Of je bent de vader van, de zoon van, de buurman van, en niet te vergeten de echtgenoot van……
Maar bovenal ben je jezelf en heel vaak is dat juist het aspect dat in het vergeet-hoekje dreigt te raken!
Daarom is het  verstandig om hulp te vragen bij die dingen waar je normaal gesproken niet aan toekomt
of gewoon niet zo goed in bent.
Samen gaan we aan de slag volgens de kaasschaafmethode: niet ineens het hele blok maar beetje bij beetje.
In kleine stapjes waarin jezelf het tempo bepaalt.

De nadruk ligt hierbij op sámen: als je het alleen zou kunnen had je mijn hulp immers niet nodig.

Organisato kan je van dienst zijn bij:

  • Opruimen: het opruimen en (re)organiseren van je huis. Dit kan van alles zijn: een huiskamer, een schuur, een zolder, een kinderkamer, speelgoed-kamer, keuken, thuis-kantoor enz.
  • Administreren: het opzetten of structureren en ordenen van je administratie.
  • Time-management: grip krijgen op je tijdsbesteding, agenda en e-mailbox.
  • Huishouden: het structureren van huishoudelijke taken.
  • Budgetteren: het in kaart brengen van je financiële huishoudboekje en je begeleiden om het onder controle te krijgen.

Op basis van de methoden van De HuishoudCoach®  zal het ook voor jou eenvoudig worden om je activiteiten uit te voeren enméér tijd in je leven’ te krijgen.
Als gediplomeerd AD(H)D coach help ik je om beslissingen te nemen, prioriteiten te stellen en deze ook daadwerkelijk uit te voeren.