In het voorjaar van 2023 heb ik de opleiding nabestaandenzorg bij  Terra zorg in rouw gevolgd. Hier heb ik geleerd wat er na een overlijden geregeld moet worden. Deze kennis is ook bruikbaar om te adviseren op andere sleutelmomenten in het leven, bijvoorbeeld na een echtscheiding.

Na een overlijden blijven de nabestaanden met veel vragen achter. Zoals bijvoorbeeld wat te doen met de administratieve afhandeling. Moet ik al meteen de bank of de notaris informeren? Wie zijn eigenlijk erfgenaam? Kortom wat moet er gebeuren naast een begrafenis of uitvaart.
Naast de emotionele rollercoaster waar de nabestaanden daarna in terecht komen moet er ook praktisch heel veel gedaan en geregeld worden. Op beide onderdelen kan ik ondersteunen door een luisterend oor te bieden en/of samen regelzaken aan te pakken. Na verloop van tijd kunnen we, indien gewenst, samen de spullen van de overledene op te ruimen. Deze specialisatie sluit goed aan bij mijn werk als professional organizer en budgetcoach.

Kijk voor meer informatie op mijn andere site: Nalatenschapondersteuning.nl