Met welke van de volgende uitspraken bent u het eens?

Tel alle keren dat u juist zegt bij elkaar op

  • Net als veel werkende mensen lijd ik ook onder tijdnood en werkoverlast (overurensyndroom)
  • Ik voel mij dikwijls gestrest. Vaak moeten vele zaken gelijktijdig afgehandeld worden. De zware verantwoordelijkheid, de enorme hoeveelheid werk, vaak korte tijdslimieten, de grote verscheidenheid aan taken en andere prestatiedwang zetten me onder tijdsdruk en stress
  • Vaak leef ik niet, maar word ik geleefd. Ik kan dan alleen maar reageren i.p.v. te ageren. Dag en nacht eisen klanten, mijn baas, medewerkers, telefoongesprekken, en ontelbare werkzaamheden me helemaal op, zodat ik onder druk sta!
  • Ik voer mijn eigen taken vaak na werktijd uit. Overdag lukt me dat niet, omdat ik vaak gestoord word en afgeleid door bijkomstigheden.
  • Ik ervaar een voortdurend conflict tussen werk en vrije tijd. De tijd die verbruikt wordt aan werk en overuren, kan ik niet met mijn familie en vrienden doorbrengen

Het zal u duidelijk zijn: hoe minder punten hoe minder tijdproblemen.

0-1  u hebt geen echte tijdproblemen
2-3  u behoort tot de middelmatig drukbezette personen.
4-5 u bent een echt werkpaard (workaholic) en loopt vermoedelijk ernstig gevaar!

Wees meester van uw tijd!
Een beter of zelfs optimaal gebruik van uw waardevolle beperkte tijd bereikt u alleen door bewust, continu en consequent uw tijd in te delen: timemanagement. Dit betekent dat u meester bent van uw eigen tijd en werk i.p.v. dat zij meester zijn van u!

De tijd die ons ter beschikking staat, moet bewust worden ingezet voor het bereiken van beroepsmatig of persoonlijke doelstellingen. Alleen op deze manier kunnen de dagelijkse opdrachten en activiteiten worden volbracht en een toestand van persoonlijke tevredenheid en welslagen worden bereikt.

Maar wat als dat niet lukt?
Wanneer alles niet echt verloopt zoals we verwachten of plannen, wordt dat vaak veroorzaakt door steeds opnieuw optredende storingen. Heel vaak is dat onze eigen schuld en soms is onze omgeving verantwoordelijk. Elke afzonderlijke storing duurt slechts een ogenlikje of een seconde, maar ze vermeerderen zich in de loop der dag en brengen ons tijdsbudget in gevaar.

Iedereen is op een verschillende manier gevoelig voor storingen. Het brengt sommige mensen volledig van de wijs anderen proberen alles tegelijk te doen: multitasking. Er zijn ook mensen die maar al te graag afgeleid worden van hun werkzaamheden en heten iedere onderbreking van harte welkom.

Vastgesteld is dat de overvloed van papier op het werk niet is verminderd door de elektronische communicatie. Vaak wordt alle informatie nog een keer uitgeprint… voor het geval dat….
De helft van de mensen telefoneert minder sinds ze per email communiceren. En de andere helft? Die belt nog even na of de email wel is ontvangen, of vraagt om inhoudelijk antwoord. Tip gebruik emails om brieven en telefoongesprekken te vervangen en om tijd te besparen. Laat het niet een extra tijdrover worden.

Enkele tips om emails sneller af te handelen, zowel privé als zakelijk:

  • Maak uw inbox leeg. Beslis bij elk bericht meteen wat er mee moet gebeuren, reageren, archiveren of verwijderen.
  • Filter inkomende e-mails. Bij berichtregels kun je ervoor zorgen dat de mail direct in de juiste map komt.
  • Respecteer een twee minuten regel: besteed niet meer dan twee minuten aan de verwerking van een bericht. Gebruik niet meer dan 5 zinnen in een bericht.
  • Kopieer bij het beantwoorden de tekst van het oorspronkelijke bericht.
  • Maak emailgroepen in uw adresboek zodat u direct naar een hele groep kunt verzenden.

Op een vriendelijke manier maar vastbesloten grenzen stellenis niet altijd makkelijk, maar toch zult u vaststellen hoe bevrijdend het is en hoeveel tijd het u oplevert.

De echte tijdsproblemen in ons leven ontstaan doordat we teveel rollen tegelijk willen spelen. We vertolken dan nergens een hoofdrol maar zijn overal alleen maar figurant. Er zijn natuurlijk rollen die we nooit kunnen laten vallen, zoals de rol van ouder of leider. Maar veel onbelangrijke en vooral niet geliefde rollen spelen we alleen maar omdat ze ons opgedrongen worden of omdat we denken dat we onmisbaar zijn.

De enige oplossing: laat alle bijrollen vallen die niet bijdragen tot het bereiken van uw doelstellingen en concentreer u op uw hoofd- en lievelingsrollen. Dat is niet eenvoudig maar levert u wel: Tijd in uw leven

Concentratie op het essentiële is het geheim van een ontspannen en geslaagde levenswijze:

Focus