Agenderen/timemanagement wat leidt tot Tijd in je leven

Week 1

Het gebruik van de to-do-list: je takenlijstje!

Schrijf alles op wat je wilt of moet doen. Dit kan voor de korte termijn zijn maar ook voor de lange termijn.

Met alles bedoel ik alles: je afspraken, je klusjes, je taken, je projecten. Groot, klein, leuk, vervelend, zelfgekozen of opgelegd: schrijf ze allemaal op! Ook eenmalige dingen of zaken die niet in je systeem zitten.

Trek hier deze week een uurtje van je kostbare tijd voor uit!

Waarschijnlijk is deze lijst na een tijdje brainstormen al behoorlijk lang! Maakt niets uit: wat je nog te binnen schiet schrijf je er gewoon bij.

Het maken van een to-do-list heeft enkele grote voordelen.

1. Je krijgt een betrouwbaar beeld van het soort en de hoeveelheid activiteiten die je moet doen. De meeste mensen hebben n.l. geen idee van het aantal taken dat ze hebben.

2. Je hebt het opgeschreven dus je hoeft het niet meer te onthouden en kunt je hersenen voor nuttigere zaken gebruiken.

3. Het geeft je de mogelijkheid om bewust en weloverwogen beslissingen te nemen over de belangrijkheid ervan.

Ik weet dat het opschrijven misschien al wel teveel energie kost, maar bedenk dat uitstellen, afzetten, vergeten en opnieuw bedenken van taken veel meer tijd en energie kosten.

Als je de to-do-list klaar hebt ben je er nog niet! Je moet nu n.l. tot uitvoeren overgaan! Bovendien is je to-do-list nooit klaar!

Wellicht heb je al vele jaren lijstjes gemaakt maar kom je er gewoon niet toe om iets af te strepen wat je gedaan hebt, terwijl dat nu juist zo’n lekker gevoel geeft!

Week 2
A en B toepassen op je to-do-list.

Bij het ABCD van agenderen gaan we deze week de A van Afstoten en de B van Bijstellen toepassen.

Bekijk je lijst kritisch. Hoogstwaarschijnlijk staan er veel taken op je lijst waar je  eigenlijk helemaal niet aan toekomt. Houdt  drie criteria voor ogen:

1. levert het geld op?
2. word ik er blij van?
3. levert het energie op?

Als je niet blij wordt van iets waar je geld uit genereerd is dat natuurlijk moeilijk om af te stoten. Maar doe je vrijwilligerswerk en neemt dit echt teveel tijd in beslag: wees dan sterk en geef aan dat je hier niet langer mee door wilt gaan.

Probeer zoveel mogelijk energieslurpende taken af te stoten of bij te stellen.

Hier is even moed voor nodig maar doe het deze week, zodat er ruimte komt in je agenda voor dingen die echt belangrijk voor je zijn!

Week 3 Prioriteiten stellen.

Vorige week heb je de to-do-list bijgesteld d.m.v. A (Afstoten)  en B (Bijstellen).

Wat er nu nog op je lijst staat zijn dus de taken die je daadwerkelijk moet of wilt doen. Deze week gaan we de resterende taken een prioriteit toe kennen. De taken met een 1 of 2 gaan jezoveel mogelijk vertalen in concrete, uitvoerbare acties. Geef maximaal de helft een 1 of een 2 de andere taken krijgen een 3.  Stel jezelf wederom de vragen uit week 2 om de prioriteit vast te stellen.

Noteer de toegekende prioriteit links in je to-do-boekje.Voorbeeld:

2.sporten
1.naar tandarts voor kiespijn
1.vergadering volgende week voorbereiden
3. bellen naar Annemiek
3. ramen zemen

Op de rechterbladzijde van je to-do-boekje schrijf je de actie achter de taken met prioriteit 1 en 2.

2. Sporten>bellen naar de sportschool
1. Tandarts>bellen voor afspraak
1. Vergadering voorbereiden> notulen doorlezen en agenda maken

Daarna bedenk je de vervolgstappen en schrijf die indien mogelijk onder de taak.

Voorbeeld:
2. Sporten>

*bellen naar de sportschool
*foto maken voor sportpas
*sportkleding uitzoeken of kopen
*tijdstip plannen in agenda en vastleggen

Klaar? Geweldig! Je weet nu wat echt belangrijk is en je weet ook nog eens precies welke acties je moet ondernemen.

Bovenstaande acties zijn vooral toegespitst op je privé-taken, vanzelfsprekend kun je dit ook toepassen op je werksituatie.

Complex? Overdreven? Misschien in eerste instantie wel maar bedenk dat je tot op heden een te volle agenda had en hier verandering in wilt aanbrengen. Dit is de enige manier om het voor jezelf inzichtelijk te maken.

Week 4
Bijwerken van je lijst en plannen “langer dan 15 minuten klussen”.

Je bent nu drie weken op weg en er zullen vast en zeker weer nieuwe taken en acties bijgekomen zijn. Ik hoop dat je die zoveel mogelijk kritisch bekijkt en met de ABCD methode onder de loep neemt.  Schrijf ze daarna op je to-do-lijst. Werk je lijst regelmatig bij, bijvoorbeeld aan het eind van de dag of tijdens je administratie half uurtje. Hierdoor krijg je overzicht, rust en ruimte! Bang dat je ook dit in de hectiek van alle dag gaat vergeten? Schrijf het op een post-it en plak die op je koelkast, wc spiegel of beeldscherm als geheugensteuntje!

Wanneer je de lijst hebt bijgewerkt ga je de “langer dan 15 minuten acties” met prioriteit 1 en 2 in je agenda plannen! Denk hierbij steeds aan de volgende punten:

* omgekeerd agenderen

*  reken jezelf in tijd arm

* plan niet te optimistisch

* tijd is niet rekbaar

Probeer dit in eerste instantie te doen voor een week, je houdt dan overzicht en je kunt je lijst gemakkelijk bijstellen na een week! Niets is frustrerender dan een lijst waar bijna niets van afgestreept is. Het geeft je een kick als je alle taken van je lijst voltooid hebt!

Heel lang geleden kocht ik het boek: Leer nee zeggen zonder je schuldig te voelen(en zeg ja tegen alle mooie dingen van het leven) Patti Breitman en Connie Hatch ISBN 90-443-0145-4
Een aanrader! Cadeau-tip: Heb je het zelf niet nodig? Denk dan eens aan een drukke persoon in je omgeving die wel een steuntje in de rug kan gebruiken!

Onderstaande tips wil ik je niet onthouden!

Tips om nee te zeggen van Albertien “t Hoen www.werknatuurlijk.nl

1 Mijn werkdag stopt niet om 18.00 uur, ik ben geen watje hoor. Natuurlijk loop ik ook wel eens op mijn tandvlees, maar als je daaraan toegeeft… Dan kom je toch nergens. Gewoon een kwestie van even doorbijten.

2 Als ik het niet doe, doet niemand het. Ik ben de enige die de klus kan klaren, er is echt niemand anders. En als ik het niet doe, gebeurt het dus niet en dat kan niet. Dan loopt de boel finaal in het honderd en gaat het bedrijf failliet. Dus kan ik fluiten naar mijn baan, heb ik geen inkomen en moet ik het huis verkopen.

3 Dat bedrijfspand is echt helemaal te gek, zo’n kans kan je niet laten lopen. Dat oude pand komen we heus wel af, het zou doodzonde zijn om hier niet in te stappen. Zo’n buitenkans krijgen we nooit weer.

4 Ik moet mijn collega nu helpen, anders heb ik een enorm probleem. Dan kijkt ze me echt nooit meer aan. We zitten toevallig wel op dezelfde kamer, dus ik moet gewoon vriendjes met haar blijven. Een verziekte werksfeer, daar pas ik voor. Dan maak ik vanavond mijn eigen werk wel af, dit gaat nu echt voor.

5 Deze opdracht is zo interessant, hier moet alles voor wijken. Zo’n kans krijg ik nooit weer. Alle andere afspraken moeten maar even opschuiven, ik ga hier nu een degelijke offerte voor maken. Dit is echt de kans van mijn leven.

6 Natuurlijk ga ik naar die borrel, anders lig ik er uit. Iedereen gaat daar altijd heen, daar moet je gewoon bij zijn. Ik ben niet gek hoor, als je niet naar dat soort dingen gaat val je in no-time buiten de groep.

7 Ik kan dat gebakje toch niet weigeren. Francien had speciaal voor mij een bananensoes meegenomen, omdat ze weet dat ik daar zo dol op ben. En niemand van de collega’s lust bananensoezen, dus dan blijft zij ermee zitten. Dat is toch hartstikke onaardig. Dieetdagje of niet, ik moet die soes wel eten, dan sla ik straks de lunch wel over.

8 Mijn baas is wel de baas, daar zeg ik maar zo geen nee tegen. Wat hij vraagt hoor ik te doen, daar word ik voor betaald. Het zou een mooi zootje worden als iedereen zijn eigen gang zou gaan. Nee, als mijn baas iets vraagt dan doe ik dat.

9 Ik kan dit gewoon beter dan de rest. Het zou toch stom zijn als ik het dan niet deed. Als ik het aan de anderen overlaat komt er toch niks van terecht. Dan heb ik er per saldo nog veel meer werk mee.

Kortom: bedenk eens wat jouw persoonlijke niet nee-zeg-ding is. Een gewaarschuwd mens telt voor twee 😉

Week 5
Handel in 1 uur zoveel mogelijk 5 minuten-acties af.

Als het goed is heb je de afgelopen weken een takenlijst en een actielijst gemaakt. Ook staan je lange termijn acties in je agenda! Wat nu? Actie…..

De acties die het eenvoudigst uit te voeren zijn, vormen tevens je grootste valkuil! “Och dat kan nog wel even wachten, o dat doe ik vanavond wel”! Komt je dit bekend voor? Jammer want juist het afwerken van veel kleine acties werkt enorm stimulerend!

Dus…. aan de slag! Reserveer deze week 1 uur in je agenda en werk zoveel mogelijk minder dan 5 minuten-acties af.  Dat zijn dus op zijn minst 12 acties die je af kunt strepen na dat uur!

Je zult merken dat je trots bent op jezelf en en ook andere acties eerder op gaat pakken.

Staan er deze week nog “langer dan 15 minuten klussen” in je agenda?  Probeer die ook af te handelen.

Volgende week ga je evalueren of deze planning goed voor je werkt!

Veel succes deze week!

Week 6
Stel je agenda bij en handel binnen één uur de 5 belangrijkste 5-15 minuten acties af!

Heb je de afgelopen week genoeg tijd voor de ingeplande acties? Of had je jezelf rijk gerekend? Was er voldoende tijd om tussendoor even uit te puffen? Of was het misschien toch een beetje teveel van het goed allemaal?

Maakt niets uit, onthoud goed dat het jouw planning is die jouw doelen moeten dienen! Als de doelen niet haalbaar zijn heb je de vrijheid om deze op elk gewenst moment  bij te stellen.

Dus heb je de afgelopen week achter de feiten aangehold, grijp dan nu je kans  en pas nogmaals A(Afstoten) en B (Bijstellen) van het agenderen op.

Neem de regie en werk naar een planning toe die je helpt om jouw doelen te bereiken! Je kunt beter realistisch zijn en een klein aantal acties goed uitvoeren, dan te optimistisch zijn en veel acties maar half om misschien zelfs helemaal niet uitvoeren!

Reserveer deze week een uur in je agenda voor het afhandelen van de vijf belangrijkste 5-15 acties van je to-do-list! Stel prioriteiten! Als je ze niet inplant loop je het risico dat je nooit aan deze acties toekomt, juist omdat het vaak niet de leukste acties zijn! Wat zul je een fijn en tevreden gevoel hebben als je deze van je lijst kunt afstrepen!

Pas op voor uitstelgedrag! Het beste tijdstip om te beginnen is nog altijd: NU….

Week 7 : Lijst bijwerken en weer een uur zoveel mogelijk 5 minuten-acties afhandelen.

Hoe gaat het met je to-do-list? Kijk er deze week eens kritisch naar en werk hem bij. Hoe groot is je belasting op dit moment? Kijk bij voorgaande weken hoe je de lijst kunt bijstellen zodat hij voor jou werkbaar is!

Ga tevens een uurtje aan de slag met minder dan 5 minuten-acties. Daarmee schoon je je lijst met zeker 12 acties op! Strepen maar….

Neem je tijd (Iers gedicht)

1. Neem je tijd  om te werken, het is de prijs van succes
2. Neem je tijd om na te denken, het is je bron van kracht.
3. Neem je tijd om te spelen, het is het geheim van de jeugd.
4. Neem je tijd om te lezen, het is de basis van kennis.
5. Neem je tijd om vriendelijk te zijn, het is de poort naar geluk.
6. Neem je tijd om te dromen, het is de weg naar de sterren.
7. Neem je tijd om lief te hebben, het is waren levensvreugde.
8. Neem je tijd om blij te zijn, het is muziek voor je ziel.
9. Neem je tijd om te genieten, het is de beloning van je werk.
10. Neem je tijd om te plannen, dan heb je tijd voor de negen andere dingen!

Week 8 agenderen.

Hopelijk ben je de feestdagen goed doorgekomen en heb je lekker genoten!
Voor de opruimtips m.b.t. de kerstspullen verwijs ik je naar de nieuwsbrief van januari. Nog niet aangemeld? Dan nu doen!  Ook veel tips over uitstelgedrag!

Voer deze week 5-15 minutenacties tussen de bedrijven door uit.

De uitdaging van deze week is om je creativiteit te gebruiken en tussendoor tijd vinden om 5 -15 minuten acties uit te voeren. Schrijf de 5 belangrijkste acties uit je to-do-list op een post-it en plak die op een plek waar je regelmatig komt: je koelkast, je computer, de wc-spiegel.

Zodra je ongewild even moet wachten, bijvoorbeeld tijdens een lang reclameblok, een zware download op de computer, de aardappels die nog niet koken,  kijk je welke actie je direct kunt uitvoeren .  De opzet is niet om je dag en nacht aan het werk te houden maar  om je to-do-list zo snel mogelijk te laten slinken! Dan kun je ’s avonds na achten heerlijk met de voeten omhoog  op de bank zitten. Kortom een duidelijke scheiding tussen werk en ontspanning! En dan vooral zonder schuldgevoel omdat je de hele dag je beste beentje voorgezet hebt.

Lukt het je deze week niet om alle 5 actiepunten af te handelen? Aan het eind van de week schrijf je ze op een nieuwe post-it en vul je deze weer aan tot 5. Nieuwe week: nieuwe kansen. Je zult steeds gemakkelijker alle acties gedaan krijgen!

Iets om over na te denken: Het principe van Pareto:

Sommige mensen verkwisten een groot deel van hun tijd aan relatief onbelangrijke problemen en taken, in plaats van zich te concentreren op noodzakelijke activiteiten. Er wordt aangenomen dat er een evenredige verhouding bestaat tussen inzet en resultaat. Dit is echter een vergissing die ernstige gevolgen kan hebben want vaak levert 20 % van tijd en energie die correct wordt ingezet 80% resultaat op!

20% van de klanten of producten zorgt voor 80 % van de omzet
20 % van de productie veroorzaakt 80% van het afval!
20 % van de krant bevat 80 % van het nieuws
20 % van de vergadertijd leidt tot 80 % van de beslissingen
20 % van het bureauwerk maakt 80 % van het werkresultaat mogelijk
20 % v van de relaties zorgt voor 80 % van het persoonlijk geluk.

De kennis van deze verbanden, bekend als het principe van Pareto, kan u helpen bij het bepalen van de doelstellingen alsook bij het plannen van maatregelen en activiteiten.

Succesvolle mensen brengen zich de discipline bij om steeds te beginnen met het belangrijkste en meestal ook het moeilijkste werk dat hen te doen staat. Hierdoor bereiken zij veel meer dan anderen en halen zij meer voldoening  uit hun handelingen!

Zoek de 20-80% succesregel in uw werk- en privéleven en geef hem de hoogste prioriteit. Maak daarvoor een lijst met essentiële doelen, activiteiten en verantwoordelijkheden in uw leven. Welke behoren tot de bovenste 20 % van de taken, die 80 % van uw resultaten, succes en geluk  (zou kunnen) veroorzaken?

Week 9 C van Concretiseren oftewel de actielijst: plannen van langdurige acties!

Tot nu toe heb je je beziggehouden met de allerbelangrijkste acties, d.w.z prioriteit 1 en 2. Ik hoop dat het gelukt is om hier al zoveel mogelijk van af te strepen!. Er zullen echter ook veel taken met prioriteit 3 op je lijst staan. Misschien minder belangrijk maar wel acties die je wilt of moet doen; anders hadden ze niet op je lijst gestaan. We gaan klijken hoe je taken ook alweer vertaald naar uitvoerbare acties.

Schrijf op de rechterbladzijde van je to-do-boekje de allerbelangrijkste stap die genomen moet worden voor d acties met prioriteit 3. Doe dit zoveel mogelijk met een werkwoord in de gebiedende wijs.

Voorbeelden:

 • bel Annemiek
 • koop lampen
 • mail Victor

Bedenk daarna de meest logische vervolgstappen, schrijf die er direct onder, als je hier voldoende ruimte voor hebt. Vraagt een taak veel vervolgstappen? Maak er dan een apart blad voor in je to-do-boekje.

Heb je alles genoteerd?  Ga dan in je agenda plannen wanneer er ruimte is om deze acties uit te voeren. Geen ruimte in je agenda? Geen nood, ze hebben prioriteit 3 dus er gebeurt niets als je ze nog even achterwege laat.

Hier en daar nog wel een gaatje? Dan ga je plannen d.m.v. omgekeerd agenderen. Wat niet in je agenda past laat je in je agenda staan. Die komen op een later tijdstip wel aan de beurt.

Als het goed is ben je nu al aardig op weg om je taken om te zetten in acties maar het kan ook zijn dat het niet lukt en dat je weer vervallen bent in je oude gewoontes.
Een valkuil kan zijn dat je niets opschrijft of verschillende agenda’s en briefjes naast elkaar gebruikt.

De nadelen hiervan heb je denk ik al wel ondervonden , briefje kwijt, dubbele afspraak, vergeten belofte enz.
Of je het nu leuk vindt of niet met losse briefjes krijg je nooit overzicht, laat staan controle en dat alles geeft je weer het gevoel van druk druk druk zijn. Maak het jezelf gemakkelijk en maak gebruik van één noteersysteem.
Schrijf voortaan dus wel alles in je boekje en plan alle” langer dan 15 minuten-acties” in één agenda of kalender.

Bespreek je doel met je huisgenoten, en overleg regelmatig met elkaar over nieuwe afspraken.

Week 10 Ruim voor de laatste keer een apart uur in voor je  “minder dan 5 minuten acties”

Hoe gaat het? Deze week gaan we voor de laatste keer een heel uur inruimen voor  minder dan 5 minutenacties.

Ik denk en hoop dat je al heel veel korte acties hebt uitgevoerd de laatste weken en dat je zelf merkt hoe prettig het is om deze af te kunnen strepen! Hopelijk heb ik je een beetje besmet met het positieve virus van afhandelen van kleine acties! Hanteer je het principe: “Doe het nu” ook buiten dit uurtje? Zo niet begin er dan deze week mee! Minder dan 5 minuten acties schrijf je niet meer uitgebreid op je to-do-list maar doe je gelijk! Wat betekent dat in de praktijk?

 • mail direct beantwoorden, ook al is het maar dat je het gelezen hebt  en er later op terug komt.
 • erger je je aan het hondenhaar in de kamer? kam en borstel je hond dan direct!
 • denk je er aan dat iemand jarig is en je bent toch weer vergeten een kaart te sturen? Bel nu op of maak een digitale wenskaart .
 • ga je boodschappen doen en heb je nog veel lege flessen? neem de flessen direct mee!

Op deze manier voorkom je dat je volgende week wéér een actielijst met veel kleine klusjes hebt die je uiteindelijk wéér een uur kosten. Hiermee creëer je rust in je hoofd: het is al gedaan je hoeft er niet meer aan te denken! Gun jezelf ook deze rust en geniet ervan!

Binnenkort is het weer zover aangifte van belasting. Graag geef ik de volgende tips door!

Tips om je belastingaangifte op tijd de deur uit te krijgen. (bron Vrolijk Huishouden van Els Jacobs De Huishoudcoach)

Tip 1
Leg vandaag nog een map Belastingaangifte 2010 aan. Reserveer een L-map of tijdschriftcassette voor alle papieren, die betrekking hebben op de belastingaangifte over 2010 en de komende weken op je deurmat zullen vallen, zoals de jaaropgaven van genoten inkomsten, jaaroverzichten van je bankrekeningen, opgaven van gemaakte ziektekosten, openbaar vervoersbewijs en dergelijke. Leg of zet deze L-map of tijdschriftcassette op een makkelijke bereikbare plaats, bijvoorbeeld je administratieplek of een lade in de woonkamer.

Tip 2

Stop alle benodigde belastingpapieren direct bij binnenkomst in deze nieuwe map. Laat belangrijke papieren als jaaropgaven, overzichten van bankrekeningen en jaaroverzichten van je pensioenfonds niet door huis slingeren, maar werk ze meteen weg in de aangelegde map of tijdschriftcassette ‘Belastingaangifte 2010’. Dat kost je misschien 2 minuten tijd per keer, maar bespaart je over een maand tijd eindeloos veel zoekwerk, stress en kopzorgen!

Tip 3

Controleer begin maart of je alle benodigde belastingpapieren hebt verzameld. Neem daartoe je map ‘Belastingaangifte 2010’ ter hand en ga na of je alle benodigde papieren inmiddels hebt ontvangen en/of verzameld. Zo niet, neem direct contact op met de instanties waarvan je nog een overzicht verwacht of doorzoek de stapels papieren in je huis om de ontbrekende paperassen te vinden. Rust niet voordat je alle benodigde stukken hebt gevonden… maar geen stress, je hebt nog 4 weken de tijd :-)!

Tip 4 Vraag nu alvast een DigiD aan en doe medio maart je belastingaangifte via de computer. Elektronisch aangifte doen heeft een aantal voordelen boven aangifte doen op papier. Afhankelijk van jouw persoonlijke situatie verschijnen alleen die vragen op het scherm, die op jou van toepassing zijn. Bovendien controleert het aangifteprogramma of gemaakte berekeningen foutloos zijn en kun je zo nodig tekst en uitleg krijgen bij de gestelde vragen.
Voor het doen van elektronische belastingaangifte heb je overigens wel een DigiD nodig, een ‘digitale identiteit’, waarmee je zowel gebruik kunt maken van de elektronische diensten van overheidsinstellingen als digitaal belastingaangifte kunt doen. Hou er wel rekening mee dat de aanvraagtermijn ongeveer 5 dagen bedraagt!

Tip 5 Is het belastingstelsel voor jou een ondoorzichtig doolhof van regels en cijfers, waarin je al snel het spoor bijster bent? Bel dan vandaag nog een boekhouder en vraag hem of haar medio maart jouw aangifte te verzorgen; dat kost je rond de 75,- Euro per aangifte, maar bespaart je veel tijd en energie. Bovendien is een boekhouder goed op de hoogte van alle mogelijke aftrekposten, zodat je de gepleegde investering waarschijnlijk dubbel en dwars terugverdient!

Week 11 evalueer je takenlijst, actielijst en agenda!

Wat vliegt de tijd! Je bent inmiddels al twee maanden bezig om je taken, acties in de gaten te houden. Je agenda gebruik je voor het plannen van deze zaken.

Al doende zul je

 • je vaker focussen op belangrijke zaken
 • betere planningen maken
 • meer acties uitvoeren
 • sneller tot rust komen na een drukke dag
 • beter genieten van rust
 • meer tijd hebben in je leven

Een geweldig resultaat!

Deze week is het tijd om te kijken of het ook allemaal gaat zoals je daadwerkelijk wilt! Of moet je misschien iets bijstellen? Let hierbij vooral op de prioriteiten, de manier waarop en je energie.

Pak je to-do list en agenda erbij. Kijk eerst naar de taken op de linkerpagina van je to-do boekje. Heb je nog steeds dezelfde prioriteiten? Wat is voor jou belangrijk en urgent?

Heb je teveel taken met een 1 of een 2? Nee? Ga dan weer terug naar Afstoten en Bijstellen. Werk daarna je agenda bij schrap de acties die geen prioriteit hebben. Voer nieuw taken in die op dit moment urgent voor je zijn!

Misschien kost je dit wel weer een uur, bedenk echter dat je hiermee wel zelf de regie hebt. Jij hebt de touwtjes in handen! Je kunt je de komende weken aan de belangrijkste taken wijden, en hopelijk daarbij niet veel stress ondervinden.

Graag wil ik jullie attent maken op het boekje Benedictijns timemanagement van Denise Hulst! Uit dit boek kun je leren om het , voor je gevoel, nooit te druk hebt terwijl je toch een volle agenda hebt. Daarvoor heb je een aantal vaardigheden nodig. Ten eerste de kunst van het beginnen en ten tweede de kunst van het ophouden! Dan nog de juiste houding en tot slot de kunst om respectvol om te gaan met het ritme van de dag!

De opbouw van het boek levert een bijdrage aan een heilzame manier van werken.

 • loop niet weg voor dat waar je jezelf aan verbonden hebt.
 • dagelijks opnieuw oppakken van het verbeteren van je houding, werk- en levensstijl. Waarbij je niet nastreeft om alles in één keer te veranderen.
 • aandachtig luisteren en respons geven.
 • verantwoordelijkheid dragen voor jezelf en anderen.
 • oefenen in beginnen en ophouden.

Loop niet weg voor je verantwoordelijkheid.

Welke voordelen heeft het plannen van tijd?

 • betere en snellere realisering van professionele en persoonlijke doelstellingen
 • tijdsbesparing en tijdswinst voor de echt belangrijke taken en doelen
 • overzicht over alle projecten, taken en activiteiten
 • minder jachtigheid en stress, maar een overzichtelijk verloop van de dag
 • zelfdiscipline
 • evenwicht tussen alle belangrijke levensgebieden

Veel succes deze week! Vragen? neem gerust vrijblijvend contact met mij op!

Week 12 Werk je actielijst en agenda vanaf nu bij tijdens je wekelijkse “administratie half uurtje”

Hoogstwaarschijnlijk ben je zo druk met het wegwerken van je achterstallige taken dat je niet echt aan ontspanning toe bent gekomen. Het lijkt misschien dat je alleen maar drukker bent geworden! Vanaf vandaag komt er zelfs nog een taak bij! Niet één waar je drukker van wordt maar tijd voor jezelf! Wat die taak is? Je plant elke week verplicht een dagdeel (ochtend,middag of avond) in voor jezelf om te relaxen. In gezelschap van een ander of gewoon in je eentje!

Ja maar hoe regel ik dat dan? Met behulp van C (concretiseren) en D (doen) van agenderen natuurlijk….

Schrijf deze nieuwe taak op de linkerpagina van je to-do-boekje en noteer rechts wat jet moet doen om dit ook écht voor elkaar te krijgen.Voorbeelden hiervan zijn:

 • vergelijk roosters
 • regelen oppas
 • afspraak maken voor beautyfarm

Ga verder volgens dezelfde procedure als voor de minder leuke acties, je weet inmiddels hoe je dat moet doen.
Ik wens je hier veel succes bij en geniet…. maar nooit met mate!

Voortaan benut je het administratie halfuurtje niet alleen voor doen en of lezen, maar ook voor het bijwerken van je actielijst en agenda!

Op deze manier zul je nooit meer iets “vergeten” qua post en planning!

Naast het volgen van het ABCD van agenderen, is er nog een goed methode om uitstelgedrag te voorkomen: de DERK methode. Doe Eerst Rot Klussen. Je hebt veel meer energie en zin om iets onder handen te nemen waar  je blij van wordt.

Denk positief!

Begin je iedere dag met hetzelfde probleem: niet uitgeslapen, gehaast en zonder fatsoenlijk ontbijt naar je werk razen? Met zo’n start kan de dag zeer makkelijk mislopen. Om de mooie dingen niet uit het oog te verliezen bij dringende en belangrijke opdrachten is het zaak dat je je steeds concentreert op de positieve kanten van het leven en kleine geluksmomentjes voor jezelf creëert.

Gun jezelf ’s ochtends tijd:

 • wordt rustig wakker
 • neem wat beweging
 • neem een lekkere douche
 • ontbijt met de hele familie
 • ga rustig  op weg naar uw werk.

Voordat u zich op uw werk stort moet u zich in alle rust voorbereiden op de dag die komen gaat.
Neem het dagplan door ( de avond ervoor gemaakt) en tref de noodzakelijke voorbereidingen voor uw werk van die dag.

Bij het afsluiten van uw werkdag kijkt u even achterom en kijkt wat u die dag gedaan heeft en vooral naar de dingen die goed gegaan zijn!

Dit was de laatste week van de cursus agenderen. Is het niet helemaal gelukt begin dan weer bij die week waar het misliep. Is het er door omstandigheden helemaal niet van gekomen? Geen nood begin gewoon opnieuw bij week 1.  Je zult zien dat het nu wel gaat lukken, je weet immers waardoor het  de vorige keer niet ging zoals je graag wilde!

Heb je echt het idee dat je het alleen niet voor elkaar krijgt om meer overzicht te krijgen en daardoor meer tijd in je leven? Dan is het moment gekomen om een afspraak te maken met Organisato. Vaak lukt het onder begeleiding wel. De investering hiervoor heeft u in korte tijd weer terug verdiend!