Professional Organizing op scholen

In de voorbije decennia is het onderwijslandschap verder geëvolueerd, is het beroep van leerkracht veranderd, zijn de relaties tussen leerlingen, ouders en leerkrachten gewijzigd, hebben nieuwe onderwijsvormen hun intrede gedaan en heeft ICT een belangrijke plaats verworven. Degelijk onderwijs kan niet bestaan zonder een minimum aan planning, voorbereiding, overleg en evaluatie.  Als geen ander ken ik de werkdruk binnen het onderwijs! Het is dus ook niet de bedoeling om de zoveelste cursus of workshop op de agenda te plaatsen waar je uiteindelijk alleen maar drukker van wordt. Door de GTD (Getting Things Done) methode krijg je handreikingen waar je direct mee aan de slag kunt en ook daadwerkelijk iets aan hebt.

De mogelijkheden hiervoor zijn onuitputtelijk:       

  • personal organizing in de groep of klaslokaal
  • klassenmanagement
  • workshops en/of lezingen op studiedagen of ouderavonden
  • personal organizing voor directies
  • timemanagement
  • advies m.b.t. organisatie rondom rugzakleerlingen

Neemt u vrijblijvend contact op met Organisato. In een intakegesprek kunnen we dan samen bekijken welke oplossingen er zijn en voor welke vorm u kiest! Voor tijd in uw school en in uw leven!