Download hier de privacyverklaring in pdf.


Of lees hem hier direct:

 

Privacyverklaring Organisato (versie 1 mei 2018)

Organisato is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals wordt     weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Organisato neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact met mij op per e-mail. We zoeken dan samen naar een oplossing.

 

 1. Contact- en adresgegevens

Burgemeester Wilhelmweg 23, 7151 AA Eibergen, e-mail olga@organisato.nl

Telefoon: 06 53932490. Website: www.organisato.nl.

 

 1. Persoonsgegevens welke verwerkt worden

Organisato verwerkt jouw persoonsgegevens omdat jij gebruik maakt van mijn diensten of omdat jij deze gegevens zelf aan Organisato hebt verstrekt.

 

 

Overzicht van de persoonsgegevens die door Organisato verwerkt worden:

 

Website bezoekers

 • IP adres

 

Nieuwsbrief /Tips en Tricks abonnees

 • Voornaam en (indien bekend) achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer (niet verplicht)
 • Interessegebied

 

Social media volgers

 • Voor- en achternaam (profielnaam)
 • Geslacht
 • Plaatsnaam
 • Land

 

Klanten

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres
 • Bankrekening nummer
 • Overige persoonsgegevens die jij actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie per e-mail, telefonisch, via Whats-app of in een gesprek.

 

Zakenrelaties

 • Voor- en achternaam
 • Naam en adres van het bedrijf waarvoor jij werkzaam bent
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres

 

Potentiele klanten

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres
 • Eventueel naam en adres van het bedrijf waar jij werkzaam bent
 • Overige persoonsgegevens die jij actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie per e-mail, telefonisch, via Whats-app of in een gesprek.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Organisato verwerkt

 • Lichamelijke en geestelijke gezondheid
 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar
 • Burgerservicenummer (BSN nummer)
 • Contactgegevens van andere betrokkenen zoals huisarts, psychiater, zorgkantoor, Sociale Teams, Sdoa en voedselbank,kledingbank,
 • Contactgegevens van familieleden die aan Organisato zijn doorgegeven
 • Klantendossiers
 • Beschikkingen (ZIN), zorgovereenkomsten (PGB en WLZ)
 • Zorgplannen
 • Financiële gegevens, budgetplannen en werkplannen Sdoa
 • Cv’s in geval van helpen zoeken naar werk
 • Urenverantwoording

 

De website van Organisato alsmede haar diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij deze toestemming hebben van ouders of voogd. Organisato kan echter niet controleren of een bezoeker jonger is dan 16 jaar. Ouders wordt aangeraden betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen worden verzameld zonder de gewenste ouderlijke toestemming. Indien jij ervan overtuigd bent dat Organisato zonder ouderlijke toestemming gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via olga@organisato.nl, zodat de betreffende info kan worden verwerkt.

 

 1. Geautomatiseerde besluitvorming

Organisato neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

 

 

 

 1. Doel en basis grondslag voor verwerking van persoonsgegevens
 • Om jouw diensten te leveren
 • Jou te kunnen appen, bellen, schrijven of e-mailen indien dit nodig is voor de uitvoering van de dienstverlening
 • Jou te informeren over wijzigingen van mijn diensten
 • Het afhandelen van jouw betaling of betaling door anderen.
 • Verzending van tips & tricks
 • Bij wettelijke verplichtingen waarbij gegevens nodig zijn voor SVB, CAK, Zorgkantoor
 • Bij facturatie, declaratie en belastingaangifte

 

 

 1. Bewaartermijn persoonsgegevens

Organisato bewaart persoonsgegeven om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Na afloop van onze samenwerking is de bewaartermijn bedraagt 5 jaar.

 

 

 1. Delen van persoonsgegevens met derden

Organisato verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, is er een verwerkersovereenkomst. Om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens dienen zij deze goed te keuren en te ondertekenen.

 

 1. Cookies, of vergelijkbare technieken die gebruikt worden

Organisato gebruikt uitsluitend technische en functionele cookies. En analytische Cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Een Cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die Organisato gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan hiermee onze website geoptimaliseerd worden. Afmelden voor cookies kan door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun jij er ook voor kiezen om alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen, zelf van jouw browser te verwijderen.

 

 

 1. Cloud

Organisato kan jouw persoonsgegevens opslaan in de Cloud. Dit betekent dat deze gegevens, in opdracht van Organisato, door een Cloud serviceprovider kunnen worden verwerkt en opgeslagen op verschillende locaties over de hele wereld.

 

 

 1. Gegevens inzien aanpassen of verwijderen

Jij hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb jij het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken teven de verwerking van jouw persoonsgegevens. Tevens heb jij het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat jij bij ons een verzoek kunt indienen om de betreffende gegevens in een computerbestand, naar jou of een andere door jouw gewenste organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek, tot inzage, correctie, verwijdering gegevensoverdracht of verzoek tot intrekking van jouw toestemming cq bezwaar op de verwerking, uitsluitend per e-mail indienen via olga@organisato.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservice

 

nummer zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. Organisato reageert binnen 4 weken, na ontvangst van dit e-mail verzoek.

 

Organisato wijst erop dat jij de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder (Autoriteit Persoonsgegevens) Natuurlijk hoop ik dat dit niet nodig is maar in geval van kan dit via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Tot slot

Dit privacy beleid kan wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het meest actuele privacy beleid vind jij altijd op www.organisato.nl Organisato raadt jou aan dit beleid geregeld te raadplegen, zodat je optimaal op de hoogte bent. De laatste datum van wijziging wordt in het privacy beleid vermeld.