Om inzicht te krijgen in het totaal van je inkomsten en uitgaven is januari de aangewezen maand om een jaaroverzicht te maken.

Stap 1 Maak een bestand ( Excel) op de computer en plaats horizontaal alle maanden.

Stap 2  In de vakjes onder de maanden zet je de inkomsten. Bovenaan je salaris of uitkering, daaronder de toeslagen, kinderbijslag, vakantiegeld, eventuele 13e maand.
Dit tel je per maand bij elkaar op. Je ziet nu direct wat je rijke en arme maanden zijn.

Een rijke maand is de maand met veel inkomsten,
een arme maand is een maand met weinig inkomsten.

Stap 3  In de eerste kolom schrijf je verticaal alle uitgavenposten.
Dus ook de uitgaven die je per kwartaal , halfjaar of per jaar hebt.

Stap 4 Nu zet je alle bedragen in de vakjes.
Hoef je een maand niet te betalen dat plaats je je een “0”. Anders werkt de automatische optelling straks niet meer.

Stap 5: Tel via de “automatische som” alle uitgaven bij elkaar op. Je kunt nu in één oogopslag zien wat je dure en goedkope maanden zijn.

Stap 6: Tel alle inkomsten bij elkaar op. Je weet dan exact wat er per jaar binnenkomt.

Stap 7 Tel alle uitgaven bij elkaar op. Met deze optelling worden de uitgaven in een jaar zichtbaar.

Stap 8: Het totale jaarbedrag aan inkomsten deel je door twaalf. Je weet nu je gemiddelde maandinkomen.

Stap 9: Hetzelfde doe je met de uitgaven. Alles bij elkaar optellen, delen door twaalf. Dit trek je af van je gemiddelde maandinkomen. Je kunt nu zien of je met je jaarinkomen uitkomt met het bedrag aan maandsaldo’s.

Stap 10: Door deze begroting te maken zie je aankomen in welke maanden je wel of niet voldoende geld op je betaalrekening hebt. wanneer je kunt sparen en wanneer niet.

Heb je structureel te weinig inkomsten en/of teveel uitgaven dan heb je hier heel duidelijk inzicht in. Dit inzicht is noodzakelijk om schulden te voorkomen.

Veel succes….