Voor het bewaren van spullen maar belangrijker het wegdoen van spullen geef ik je hier een aantal tips.

Tips voor de bewaar-criteria van spullen in je huis.

1. Je gebruikt het voorwerp regelmatig.
2. Het voorwerp maakt je leven makkelijker of aangenamer.
3. Je hebt voldoende tijd  en energie om het voorwerp te onderhouden.
4. De houdbaarheidsdatum van het voorwerp is nog niet verstreken.
5. Het voorwerp is onvervangbaar en……… voldoet aan de criteria 1 t/m 3

Slechte redenen om iets te bewaren zijn:

1. je draagt of gebruikt het nooit, maar je hebt er ooit veel voor betaald.
2. Je vindt het niet mooi maar je hebt het gekregen van iemand die je dierbaar is.
3. Je hebt er nog geen gebruiks-bestemming voor, maar je bedenkt er nog wel één.
4. Je hebt er al één, maar je bewaart een exemplaar voor de zekerheid,
5. Je bewaart het voor een ander omdat je het zelf moeilijk vindt er afstand van te doen.
6.Je bewaart het voorwerp voor later……
7. Je wilt het voorwerp niet weggooien, omdat het nog “goed” is en je wilt het milieu niet belasten.
8. Je wil het voorwerp niet wegdoen omdat je er misschien een ander nog een plezier mee kunt doen.
9. Je wilt het graag aan je kinderen overdoen, maar het duurt nog heel lang voor ze het huis uit zijn.
10. Je bewaart het voorwerp nog even, want de aanblik herinnert je aan een nog uit te voeren taak.