Wat een mooie aanvulling op mijn dienstverlening: officieel  gediplomeerd Autismecoach.

Fijn om zoveel herkenning in de studie te ervaren, van aandachtspunten.
Dankzij mijn klanten leverde deze ervaring mij een prachtig eindcijfer op.

#Organisatowerktnogbeter