Voor iedereen aan het begin van het jaar nog steeds de maatregelen m.b.t. de pandemie de oorlog in Oekraïne, de toestanden rondom energie, de inflatie…

Privé was 2022 een jaar met vreugde en verdriet.

Onze tweede kleinzoon werd geboren. Wat een geluk.
Veel mensen in onze vriendenkring en naaste omgeving kregen te maken met ernstige ziekte. Reuring genoeg, ‘teveel’ is een woord dat beter past.

Hoe machteloos kun je je dan voelen en wat relativeert het dan de reuring rondom mijn Organisato-jaar:

Het afscheid nemen van mijn klanten vanuit de WMO, de sabbatical.
Het denken en overwegen:
Wat wil ik?
Wat kan ik?
Wat zijn de mogelijkheden?

Overleg met een select clubje mensen om mij heen die mij oppepten en inspireerden om toch echt verder te gaan met mijn bedrijf.

Langzaam ontstond het idee om open te staan voor “Kortdurende intensieve trajecten”.

Voor mijzelf volkomen wat ik daarmee bedoel; mensen helpen met opruimen bij verschillende situaties voor een verbouwing of renovatie, een verhuizing, na een overlijden, tijdens of na een burn-out. Kortom een en ander weer op de rit krijgen zodat men zelf verder kan.

Hoe bijzonder dat ik in de eerste paar weken nadat ik dit in oktober openbaar gemaakt had al direct een paar aanvragen kreeg. Uit hoeken en situaties waar ik de laatste jaren nooit iets van hoorde. De particuliere markt en dan toch van of voor mensen met een bijzonderheid.

Een jobcoach die inziet dat iemand pas aan het werk kan als zijn huis op orde is. Een terminale mevrouw die graag haar administratie goed geordend wil achterlaten.

Een woningbouwvereniging die contact opneemt omdat er een renovatie plaats moet vinden en eerst opgeruimd moet worden.

Ook komen er telefoontjes van mensen die informatie willen over wat een organizer voor hen kan betekenen. Collega’s die anoniem ‘even willen sparren’ over hun klanten.  

Via Facebook en Instagram mijn tips weer wat meer onder de aandacht gebracht.

Vandaar uit een mooie zoommeeting met iemand die al jaren de Organisato pagina volgt.

Ook zijn er weer een paar opdrachten via PGB (persoonsgebonden budget).

Een lieve collega heeft mij voorgedragen bij het netwerk JuistWij!Connect waar ik vanaf januari connector ben.  https://www.juistwijconnect.nl/connect  

Reuring genoeg en daarvoor ben ik heel dankbaar.
Het geeft mij energie, inspiratie en perspectief om vol goede moed het nieuwe jaar in te gaan.