op tijd de deur uit te krijgen! Bij agenderen week 10.

De online cursus is bijna klaar! Nog twee weken te gaan. Als u de cursus van week tot week gevolgd heeft kan het niet anders dan dat u uw agenda anders gebruikt dan voorheen. Het kan ook niet anders zijn dan dat u heel veel kleine acties heeft kunnen uitvoeren! De reacties zijn enorm positief! Doe er dus ook úw voordeel mee!