12 juli werd ik 51! Wat denk ik nog vaak terug aan het geweldige tuinfeest dat ik vorig jaar had!
‘s Middags eerst noodweer, maar ’s avonds was het perfect met als klap op de
vuurpijl voor mij een dweilorkest op ons platte dak!
Ter gelegenheid van mijn verjaardag heb ik een speciale actie:
Een QuickScan voor 51 euro.
(exclusief 19 % BTW en reiskosten)
Wat is een QuickScan?
Een QuickScan is een project van maximaal 2 uur. In die tijd bekijken we samen op
welke terreinen u kunt (re)organiseren. U krijgt van mij schriftelijk een plan van
aanpak. U kunt er ook voor kiezen om samen een kledingkast, een voorraadkast of een
boekenkast te ordenen. Ook advies m.b.t.de papierwinkel zoals (een deel van) de
administratie of tijdschriften is mogelijk. Gun u zelf dit cadeautje!
De actievoorwaarden in het kort:
Speciale aanbieding voor 2 uur organizing bij u thuis voor € 51,-.
· De actie is geldig voor iedereen die in de maand juli een afspraak maakt.
Let op: u maakt de afspraak in juli maar mag deze plannen tot 1 september
2011!
· Voor werkzaamheden na de QuickScan gelden het normale tarief en de algemene
voorwaarden