richtlijnen organizers

Vanzelfsprekend werk ik volgens de COVID-19 hygiënerichtlijnen van het RIVM en volg zoveel mogelijk die van de @NBPO. Mijn beroepsgroep gaat met elkaar hier heel serieus mee Ook mijn klanten meldden verkoudheden, grieperig voelen of zijn van henzelf of huisgenoten, daar ben ik hen erg dankbaar voor. Omgekeerd doe ik natuurlijk hetzelfde.

Richtlijnen voor Organizers

Richtlijnen voor mijn klanten

Voortdurend zijn we met elkaar in overleg hoe ik toch de juiste ondersteuning kan bieden. Omdat het Coronavirus toch onverwachts snel om zich heen grijpt en veel van mijn klanten onder de kwetsbare doelgroep vallen, breng ik de nieuwe documenten graag onder jullie aandacht. #staysafe